Lektorská služba a kurz pro lektory

Nově je v naší farnosti tabulka s rozpisem nedělních čtení a přímluv, kde je možné se zapsat. Také bychom rádi nabídli kurz pro lektory, který proběhne po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie 4. února (od 19 hodin). V průběhu tohoto pidi kurzu se dotkneme jak teorie (co znamená předčítat Boží slovo ve společenství církve, jak se má bohoslužba slova slavit), tak i věcí ryze praktických (jak číst do mikrofonu, kudy chodit k ambonu, kde a proč se uklánět a další…).

Na setkání i ke službě Božímu slovu vás srdečně zve

P. Petr