Povánoční koncert Výbuchu na oddělení následné péče a rehabilitace ONHB

Dne 5.ledna 2020, po našem doprovodu písněmi bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jsme se rychle přesunuli na stanici B oddělení následné péče a Rehabilitace ONHB. Zde bylo  naplánováno zpívání koled a dalších písní pro potěšení pacientů a personálu stanice. Byli jsme překvapeni velikou aktivní účastí. Po přivítání a poděkování se rozjel program, při kterém se střídaly chválové písně s koledami, které vyvrcholili tříkrálovou koledou, za jejíhož zpěvu jsme prošli téměř všechny pokoje na oddělení. Pacienti a personál byli velmi milé a vstřícní a svojí radostí se nám skvěle odměnili. Po poděkování a potlesku jsme se rozloučili a s radostí plánujeme další vystoupení tentokrát v květnu na stanici A.

Za společenství Výbuch Honza Krýsa