Nucená prostituce a novodobé otroctví

Různé mezinárodní studie uvádějí, že ročně je celosvětově obchodováno 700 tisíc až 2 miliony osob, přičemž 300-500 tisíc osob je obchodováno v rámci Evropy, 30-40% z nich je nezletilých. Hrozivá čísla? Nadnesené? Mě se to netýká? Nenechte se mýlit. Třetí nejvýnosnější obchod světa…