Mimořádné nedělní bohoslužby – ZRUŠENO!

M I M O Ř Á D N É

Nedělní bohoslužby v Havlíčkově Brodě a okolí

(rozpis platí pro každou neděli až do odvolání)

so 18:00    Havlíčkův Brod – kostel NPM

ne 8:00     Dlouhá Ves

ne 8:30     Havlíčkův Brod – kostel NPM

ne 9:00     Havlíčkův Brod – kostel svatého Vojtěcha

ne 9:00     Pohled

ne 10:30   Šlapanov

ne 18:00   Havlíčkův Brod – kostel NPM

 

  • Kapacita všech bohoslužeb je limitována počtem 100 osob.
  • Starší 70ti let a nemocní nemají z rozhodnutí biskupa Jana Vokála povinnost nedělní účasti na nedělní bohoslužbě.
  • Prosíme využijte přenosu bohoslužby na rádiu Proglas nebo televizi NOE.
  • Výuka náboženství nebude probíhat, dokud nezačne výuka ve školách.
  • Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Havlíčkově Brodě 11. března 2020

Vaši kněží