Nedělní katechismus – nahrávka

Kurz katechismu katolické církve – svižný výklad katolické víry v 15ti minutách po nedělní mši svaté. Do prázdnin probereme první oddíl Katechismu – vyznání víry.

Katechismus je online dostupný na katechismus.cz. V prvním díle probíráme touhu člověka po Bohu a Boží odpověď člověku na jeho hledání. Jedním z průvodců dnešním dílem je svatý Augustin a začátek jeho Vyznání: „Stvořil jsi nás, Bože, pro sebe a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě.“