Nedělní katechismus – nahrávka (2. díl)

Kurz katechismu katolické církve – svižný výklad katolické víry v 15ti minutách. Ve druhém díle se zabýváme tím, jak se Boží zjevení předává, co je to apoštolská tradice, co je to Písmo svaté a jakou službu má v církvi učitelský úřad. Nakonec se dozvíte, jak církev mluví o Písmu svatém a jakou úctu mu prokazuje.