Omezený počet účastníků bohoslužeb

Milí farníci,

také nás se dotýkají nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob. Ve všední den se nás limit 100 osob netýká (neboť jej zdaleka nenaplníme), ale v neděli, prosíme, počítejte s tím, že se bohoslužby bude moci zúčastnit jen 90 osob. Rezerva je pro celebrujícího kněze, varhaníka a asistenci.  Upozorňujeme, že boční vchod do kostela i na kůr se budou zamykat a přístupný bude jen hlavní vstup, abychom mohli zajistit, že nepřekročíme stanovený limit.

Pokud se necítíte dobře, prosíme, zůstaňte doma a využijte možnosti účastnit se bohoslužby skrze rádio Proglas nebo televizi Noe.

Využijte také, prosíme, možnost bohoslužby v okolních menších farnostech. Z těch, které spravujeme my, se nabízí:

Dlouhá Ves (8:00) – odhad „volných“ míst: cca 80

Pohled (9:00) – odhad „volných“ míst: cca 55

Šlapanov (10:30) – odhad „volných“ míst: cca 55

Děkujeme za pochopení. Další řešení hledáme a bude se jimi zabývat i pastorační rada, která zasedá ve čtvrtek 12. března. Nezapomeňme se modlit a důvěřovat v Pána Boha. Vždyť náš život je v jeho rukou…

S přáním pokoje a dobra

Vaši kněží