Závazná pravidla při bohoslužbách a farních akcích – aktualizace

Dispens od účasti na bohoslužbách
a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru

V Hradci Králové dne 10. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,

jak víte, celá společnost v čele s institucemi veřejné správy se snaží zabránit rychlému rozšíření nového koronaviru, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Pokud by nebyla přijata žádná opatření, patrně by nestačila kapacita zdravotnických zařízení pro řešení těch nejvážnějších komplikací. Ta jsou zejména u starších a chronicky nemocných pacientů častější a nebezpečnější než u sezónní chřipky. K těmto opatřením se proto chceme připojit také ve farnostech, a to nejenom z povinnosti, ale i z křesťanské lásky. Naším cílem není zbytečně panikařit, ale racionálními kroky omezit či alespoň zpomalit nástup nákazy, aby zdravotnická zařízení mohla poskytovat účinnou pomoc nakaženým.

Proto vydávám následující rozhodnutí platné od středy 11. března 2020:

I. Dispens od účasti na nedělních bohoslužbách

  1. Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze, kteří nepůjdou na nedělní bohoslužbu z důvodu oprávněné opatrnosti či snahy dodržet omezení schválená vládou ČR (zákaz akcí s účastí nad 100 osob), uděluji dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě, a to až do odvolání.
  2. Dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě uděluji rovněž všem věřícím, kteří dosáhli věku 70 let, a dále chronicky nemocným a osobám se sníženou imunitou, a to bez ohledu na místní situaci, též až do odvolání.
  3. Má-li dispenzovaný tu možnost, nechť se nedělní Mše svaté účastní alespoň skrze sdělovací prostředky, starší a nemocní lidé mohou požádat o donášku Eucharistie. V případě, že je dispenzovaný zdráv, ani u něj nejsou dány důvody karantény, doporučuji, aby Eucharistii přijímal o bohoslužbách ve všední dny. Tím v tomto výjimečném období svoji povinnost splní.

II. Opatření v chrámech

  1. Všichni správci farností budou usilovat o to, aby zabránili účasti více než 100 osob při bohoslužbách, obřadech a dalších akcích. To se neobejde bez spolupráce farníků, jejich součinnosti a trpělivosti, k nimž Vás tímto vyzývám.
  2. V kropenkách u vchodu kostelů nebude svěcená voda a věřící do nich nebudou vkládat ruce.
  3. Pozdravení pokoje při Mši svaté se buď úplně vynechá, nebo je nahradí pokývnutí hlavy.
  4. Duchovní mohou přijmout určitá mimořádná hygienická opatření při udělování svatého přijímání – například je podávat pouze na ruku. Respektujte je prosím.

III.   Nezávazná doporučení pro věřící

  1. Pomáhejte prosím těm, kteří se bohoslužeb nebudou s ohledem na výše uvedené účastnit, zvlášť prosím o zapojení pomocníků oprávněných roznášet eucharistii starším a nemocným lidem.
  2. V případě neúčasti na bohoslužbách lze po dohodě s duchovním využít možnosti adorace v chrámě.

Výše uvedená rozhodnutí nahrazují rozhodnutí dřívější, vydaná dnešního dne ještě před vládním zákazem konání akcí s účastí více než 100 osob. Nahrazuje se zejména rozsah rozhodnutí o dispensi.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou Růžence a modlitbami za nemocné.

V Kristu Váš

 Jan Vokál

biskup královéhradecký