MIMOŘÁDNÉ bohoslužby v Havlíčkově Brodě

 • Stále platí limit třinácti lidí (+ kněz, + kostelník).
 • Na každou mši svatou je třeba se „přihlásit“ – rezervace spravuje jáhen Petr Trefil (724149492).
 • Rezervační systém a volná místa jsou k nahlédnutí zde (Google tabulka).
 • Opravdu každý se musí dopředu na své účasti předem domluvit s Petrem Trefilem.
 • Před vstupem do kostela si každý musí vydezinfikovat ruce – prosíme, pamatujte na to.
 • V kostele musí být alespoň 2m rozestupy (výjimku tvoří rodiny).
 • Prosíme vás, abychom mše svaté ve 12h přenechali nepracujícím a ostatní mše svaté zase pracujícím.
 • Svátost smíření je možná pouze po individuální domluvě s knězem.
 • Starší farníky laskavě prosíme, aby svou účast zvážili a případně, aby ještě počkali doma, než pominou mimořádná opatření.
 • Intence budou slouženy podle rozpisu na obvyklých mších svatých.
 • Varhaníky laskavě prosíme, že mše svaté budou kvůli omezeným podmínkám tiché – bez varhanního doprovodu. Každý varhaník si tedy musí účast na bohoslužbě rezervovat tak, jako všichni ostatní.
 • Kostelníky laskavě prosíme o pomoc s přípravou kostela a hlídáním minimálního počtu osob.
 • Všem děkujeme za vstřícnost a pochopení :-).
 • Ohledně jakéhokoliv dotazu se nás můžete – tak jako vždy – obrátit.