Velikonoce v naší farnosti

Milí farníci,

zajisté i vás už napadla otázka, jak to bude letos s Velikonocemi u nás v Havlíčkově Brodě. Po dnešní poradě s panem farářem dáváme na vědomí následující informace.

Neděle 5. dubna – Květná neděle

 • nabídka adorace (avšak v kostele nesmí být naráz více než dva lidi), koordinátorkou je Jana Stará
 • celý den bude kostel otevřený na mříž – kdo se nedostanete na adoraci, můžete se zastavit alespoň vzadu v kostele
 • vzadu v kostele si budete moci vzít a odnést do svých domovů požehnané ratolesti (požehnáme je pro vás v neděli ráno)

Svatý týden – svátost smíření

 • rádi bychom vás informovali o tom, že až skončí bezpečnostní opatření, bude rozšířená příležitost ke svátosti smíření, předvelikonoční svátost smíření je tedy možné odložit na později
 • svátost smíření je nicméně možná po individuální domluvě s otcem Oldřichem nebo otcem Petrem

Svatý týden – adorace a návštěvy kostela

 •  předpokládáme, že stále bude v platnosti nařízení o počtu dvou osob, které mohou být na adoraci přítomné
 • kdo budete mít zájem, prosíme, domluvte se s P. Petrem Soukalem (736 704 332) nebo s paní Janou Starou (605 412 587)
 • aktuální stav obsazenosti si můžete prohlédnout v TÉTO GOOGLE TABULCE

Triduum – jak budeme prožívat obřady?

 • na výběr je více možností, co mohou kněží nabídnout svým farníkům
 • po domluvě s panem farářem bychom vám rádi každý den velikonočního Tridua nabídli společnou večerní modlitbu
 • co to znamená?
 • nebudeme přenášet („ořezané“) obřady z našeho kostela, kterých byste se chtě nechtě účastnili jako diváci, ale budeme každý večer vysílat průvodce společnou večerní modlitbou – do které se budete moci sami doma zapojit
 • tedy skrze (dopředu předtočené) streamované video se budeme společně modlit, společně vyprošovat Boží požehnání, společně naslouchat Božímu slovu (některé z vás určitě poprosíme o spolupráci) a prožívat společenství
 • věříme, že skrze tohoto video-průvodce se budeme moci společně modlit jako jedna jediná farnost rozptýlená po mnoha domácnostech
 • pokud vám snad něco není jasné, určitě se dozvíte o této modlitbě více v nedělních videozprávách
 • budeme rádi, když se k této farní večerní modlitbě připojíte a prožijeme Triduum alespoň takto společně spojeni modlitbou