Velikonoční pozdrav starším farníkům

Milí farníci,

protože se nemohou všichni přidat ke společné video-modlitbě, snažili jsme se co nejvíce starším farníkům přinést Velikonoční pozdrav – tři krátká zamyšlení pro každý den velikonočního Tridua. Pokud budete chtít, můžete také vy nahlédnout do Farního průvodce Velikonocemi 2020.