Vyplnění formuláře – poskytnutí kontaktních údajů

Milí farníci,

v uplynulých dnech jsme zjistili, jak by pro nás bylo užitečné, kdybychom o sobě více věděli. Ne všem jsme například mohli poslat farní velikonoční list nebo zavolat, jak se v karanténě mají a zda jsou v pořádku… Také jsme si uvědomili, jak by bylo dobré poslat vám některé důležité informace co nejrychleji mailem nebo SMS zprávou.

Odkaz na Google formulář

Nabízíme vám tedy, abyste vyplnili kartičky s údaji: jméno, příjmení, email, mobilní číslo a adresa. Vznikne tak jakási farní databáze nás, kteří do farnosti patříme. Tyto údaje samozřejmě nebudou nikde veřejně přístupné (budou splňovat všechny požadavky GDPR) – pouze pro naši interní potřebu, abychom vás mohli informovat nebo vám třeba popřát ke kulatým narozeninám.

Pokud jste stejně jako my přesvědčeni, že to je dobrý a užitečný nápad, prosíme, vyplňte buď zde nebo doma připravené kartičky a odevzdejte je některému z kněží. Vy, kteří máte přístup na internet, můžete vyplnit připravený formulář, který je zveřejněný na farních stránkách.
Věříme, že to je krok dopředu a děkujeme vám za spolupráci.

Odkaz na Google formulář