Prázdninové setkání manželů

V sobotu 25. července se uskuteční další setkání manželů z naší farnosti a okolí. Setkání začíná po mši svaté v 19:00 na faře v Havlíčkově Brodě.

Setkání se tentokráte zúčastní i host: novokněz P. Jakub Brabenec, rodák z Hlinska, nyní působící jako farní vikář v Pardubicích.

Těšíme se na vás!