Pozdrav z pouti – video

Milí farníci, na konci července jsem doprovázel pěší pouť řeholních sester. Budete-li chtít, můžete se podívat na krátké video, které zachycuje atmosféru i některé zážitky ze společného putování. Poznáte, kde jsme byli?

Krásné prázdninové dny vám přeje

P. Petr