Fara a Kateřina v Radničním okénku – VIDEO

Milí farníci,

nabízíme ke shlédnutí Radniční okénko. Tentokráte se jednalo o střechu na faře i kostel svaté Kateřiny. Informace o financování letošní etapy opravy střechy na faře jsou v čase 2:56. Komentář ke kostelu svaté Kateřiny je ve druhém videu. Ekonomické informace jsou v čase 3:50.

Střecha na faře

Kostel svaté Kateřiny