Plnomocné odpustky v listopadu 2020

Plnomocné odpustky v listopadu 2020

Na výjimečné podmínky získání plnomocných odpustků se můžete podívat v tomto videu.

Svaté přijímání se bude v naší farnosti mimořádně podávat každý den v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Den Datum Ráno Odpoledne/večer
Neděle 1. 11. 7:30-8:30 14:00-15:00
Pondělí 2. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30
Úterý 3. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30
Středa 4. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30
Čtvrtek 5. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30
Pátek 6. 11. 7:30-8:00 18:00-18:30
Sobota 7. 11. 18:00-18:30
Neděle 8. 11. 7:30-8:30 14:00-15:00

Svátost smíření je možná po individuální domluvě.

 

Všechna pravidla a možnosti přehledně

(převzato z Liturgie.cz)

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jednotlivé možnosti

1. 

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
– návštěva kostela nebo kaple,
– modlitba Otčenáš,
– modlitba Věřím,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

2.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
– návštěva hřbitova,
– modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:
– v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
– zříci se jakéhokoli hříchu,
– vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
– pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.