Vakcinace? Užitečné odkazy…

Milí farníci,

vzhledem k mnoha otázkám, které se týkají již probíhající vakcinace proti onemocnění COVID-19 si vám dovolujeme nabídnout několik užitečných odkazů. Jako věřící se zároveň můžeme inspirovat postojem papeže Františka, našich biskupů i oficiálními církevními dokumenty, které potvrdili morální přípustnost tohoto očkování. Související církevní dokumenty jsou ke stažení v češtině zde.

Vyjádření papeže Františka pro italskou televizi Canale 5

„Věřím, že je etické, aby se všichni nechali naočkovat. Není to volba mezi „pozdává se mi to, nepozdává se mi to“, jedná se o etickou volbu, protože je ve hře vaše zdraví, život, ale zahráváte si i s životy ostatních.
Příští týden se začneme očkovat i tady a já už se zaregistroval. Musí se to udělat. Nechápu, proč někdo říká: „ne, vakcína je nebezpečná“. Pokud vám ji však lékaři představí jako něco, co může být v pořádku a nemá žádná zvláštní nebezpečí, proč ji nepřijmout? Jedná se o sebevražedné popírání, které já nedokážu vysvětlit. Nyní se musíme nechat naočkovat.“

Kongregace pro nauku víry (2020) – Vysvětlující poznámka k vakcínám proti COVID-19

Morální povinnost vyhnout se takové pasivní materiální spolupráci není závazná v případě vážného ohrožení, jako je například jinak nekontrolovatelné šíření nebezpečného patogenu:[1] tím je v tomto případě pandemické šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19. Z toho plyne, že v tomto případě je možno použít všechny vakcíny uznané jako klinicky bezpečné a účinné s jistotou ve svědomí, že aplikace těchto vakcín neznamená formální spolupráci na potratu, z něhož pocházejí buňky, s jejichž pomocí byly vakcíny vyrobeny. Je však třeba zdůraznit, že morálně přípustné použití těchto typů vakcín, vzhledem ke specifickým podmínkám, které ho takovým činí, samo o sobě nepředstavuje legitimizaci, ani nepřímou, potratové praxe a předpokládá odpor proti této praxi ze strany těch, kteří je používají.

[1] Srov. Papežská akademie pro život, Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů, 5. června 2005.

[Celý text vysvětlující poznámky je k dispozici zde]

Vyjádření české biskupské konference

  • Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.
  • Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.
  • Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro.
  • Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“ V takovém případě však člověk musí zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou být očkováni.

[Celé stanovisko je k dispozici zde]

Katechismus katolické církve, článek 2288

  • Život a tělesné zdraví jsou cenné dary od Boha. Máme o ně rozumně pečovat a brát přitom v úvahu potřeby druhých a obecné dobro. Péče o zdraví občanů vyžaduje pomoc společnosti, aby se vytvořily existenční podmínky, jež by umožnily lidem růst a dosáhnout zralosti: pokrm a oděv, obydlí, zdravotní péče, základní vzdělání, práce a sociální zajištění.

Otázky a odpovědi ministerstva zdravotnictví ČR

Ockovanimkesvobode.cz

  • Otázky a odpovědi včetně odkazů na další odborné dokumenty a prohlášení.
  • Ockovanimkesvobode.cz

KOMENTÁŘ Alexandry Alvarové v Katolickém týdeníku