Aktuální informace a několik pozvání – aktualizace

Milí farníci,

rádi bychom vám nabídli několik připravovaných akcí, které jsou před námi.

  • Večer před slavností Seslání Ducha svatého bychom vás rádi pozvali na společnou, zpívanou modlitbu breviáře. Vigilie spojená s lucernariem a modlitbou se čtením v potemnělém kostele proběhne v sobotu 22. 5. 2021 od 20:30.
  • Kdo by se chtěl připravit na tuto modlitbou krátkým nácvikem jednoduchých nápěvů, je zván na krátkou pohodovou zkoušku ve čtvrtek 20. 5. 2021 po mši svaté (tzn. cca 18:40) do kostela Panny Marie, v případě příznivého počasí bude zkouška přesunuta na farní zahradu). Vítán je úplně každý i ten, kdo nemá se zpěvem breviáře žádnou zkušenost.
  • P. Petr by se s vámi rád setkal při příležitosti svých narozenin v neděli 23. 5. od 15:00 na farní zahradě. S ohledem na vládní nařízení a situaci bude uskutečnění této zamýšlené akce dále upřesňováno. Součástí tohoto setkání bude také jedno sice malé, ale o to záhadnější překvapení…
  • První svaté přijímání proběhne v naší farnosti také letos a to v neděli 13. 6. 2021 (AKTUALIZOVÁNO). K prvnímu svatému přijímání mohou přistoupit děti, které se účastnili online náboženství – není-li s kněžími domluveno jinak. Dodatečně bude upřesněno alespoň jedno „živé“ setkání s dětmi a rodiči a první svatá zpověď.