Pozvání na tyto dny, kulaté narozeniny a virtuální přátelé

Milí farníci,

v následujících dnech bychom vás rádi pozvali na několik akcí, které pro vás připravujeme.

Čtvrtek 20. května 17:00 Ministrantský fotbal, hřiště plovárenská
Čtvrtek 20. května po mši svaté (cca 18:45) Pohodový nácvik zpěvu na zpívanou modlitbu breviáře, na faře či farní zahradě
Sobota 22. května 20:30 Zpívaná modlitba breviáře (vigilie ze Slavnosti seslání Ducha svatého), v kostele NPM
Neděle 23. května 15:00 Narozeninové setkání na farní zahradě při příležitosti kulatin P. Petra
Sobota 5. června 12:00 Setkání „virtuálních přátel“ v HB (začínáme mší svatou v kostele NPM)

Narozeninové setkání 23. května v 15:00

 • přijďte se opět po dlouhém čase setkat na farní zahradu
 • přineste si něco, co budete moci opéci na ohýnku
 • počítejte s májovým sluníčkem nebo májovým deštíčkem
 • nápoje pro vás budou připravené
 • za nějaké dobroty budeme šikovným hospodyňkám vděční
 • k tanci či poslechu zahraje živá hudba
 • těšíme se na pohodové setkání

Setkání virtuálních přátel 5. června

 • přátele, kteří se s námi modlili v karanténě srdečně zveme na návštěvu Havlíčkova Brodu
 • setkání začne ve 12:00 mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v HB
 • příležitost setkání a občerstvení na farní zahradě
 • komentovaná prohlídka kostela a výstup na věž (nejdéle obývaná kostelní věž v ČR!)
 • těšíme se na vás
 • prosíme o potvrzení vaší účasti u P. Petra Soukala