Pozvánka na křížovou cestu v Krátech 27.3.2022

Pozvánka do Krát

 

Milí farníci a přátelé

Římskokatolická farnost a synodní skupinka manželských párů Vás všechny zve na křížovou cestu do Krát v neděli 27. března 2022. Začínáme ve 14,30. Budete – li chtít do Krát odvézt, prosím nahlaste se v sakristii a sraz je ve 14,00 před farou.