OHLÉDNUTÍ ZA 18. VEČEREM CHVAL

Večer chval byl zastavením v postní době, kdy si člověk mohl opět zkontrolavat svůj kurz – zda směřuje kam má. A to k našemu Pánu.

Audiozáznam z 18. večera chval

Tentokrát bylo téma uzdravení.

Kdy první píseň Ztišení, uklidnila mysl a ztišila srdce. Poté píseň jako prosba k Duchu svatému, abychom byli schopni slyšet, co nám Bůh chce říci. Písní  Zhřešili jsme, jsme vyznali chyby a uznali, že pomoc Pána potřebujeme. Zde byla možnost napsat na kousek papíru, to čím nás inspiroval Duch Svatý. A to, čeho se máme ve svém životě vzdát, co máme pustit nebo komu odpustit. Při cestě domů, pak toto zapsané harampádí a brak našeho života – jsme mohli vhodit do ohně a skoncovat s tím. Neboj se, já budu s tebou je skladba, která nabádá nebát se svěřit Pánu vše. Když je naše důvěra posílena, můžeme žádat o uzdravení. Slova písničky Tady a teď je krásná modlitba za uzdravení. Pán se nás ptá: „Co chceš, abych pro Tebe učinil?“ Můžeme žádat cokoliv. Tento večer chval byl o uzdravení našeho zraku. Pane, ať vidím! Jak se zpívalo v písni Bartimaios. Uvědomění si, že v Pánu mohu vše, je písnička Každý den mi Pán mi sílu dává. Náruč Boží milosti nám dopřála písnička Milostí jen. A na závěr radostná píseň Freedom is coming – přichází radost a osvobození od balastu neodpuštění a přichází svoboda.

Skupina Výbuch působí v Havlíčkově Brodě již 10 let a pravidelně se schází každý pátek na faře v 19:00. Večer chval je pro nás důležitým mezníkem, kde toužíme být nástrojem Pána a nenarušovat Jeho působení. Je to zodpovědnost a přes veškeré nemoci, karantény a povinnosti, je opravdu obdivuhodná píle a nasazení všech přítomných i zrovna nepřítomných. Každý přispívá, čím může a pak je z toho radost.

Obrovskou radost také vnímáme z toho, že jsme se opět rozrostly o 3 krásné mladé členky. Nástroje a hlasy, které nám přispěchaly na pomoc jsou tolik vítané.

Děkujeme za důvěru

 

Marcela Topolovská