Pouť do Golčova Jeníkova

Náš pan farář P. Oldřich si na mši svatou do Golčova Jeníkova přinesl krásnou novou štolu s obrázkem svého oblíbeného světce Dona Boska. Nakonec ji ale půjčil P. Vojtěchovi a sám si oblékl vzácný barokní ornát, který mu nabídli v sakristii…

V sobotu 14. května 2022 jsme se vypravili na pouť do nedalekého Golčova Jeníkova. Bylo nás z havlíčkobrodské farnosti celkem asi třicet, ve věku od 10 do 80 let. Přijeli s námi naši kněží P. Oldřich Kučera a P. Vojtěch Jiří Černý. Organizace se ujala paní Jana Stará, neboť Golčův Jeníkov je její „rodná farnost“. Odborným a velmi zajímavým výkladem nás celou dobu provázel doktor Jan Pavlík.

Začínali jsme mší svatou v jeníkovské Loretě, kam jsme se všichni sotva vešli. O to více jsme mohli zažít radost ze společenství a ze společné modlitby. Kromě nás havlíčkobrodských zde bylo také pár místních věřících, kteří byli zvyklí vídat ve slavnostním ornátu, jež měl na sobě P. Oldřich, svého oblíbeného kněze P. Františka Skřivánka. Sloužil ve zdejší farnosti asi 37 let, před 5 lety byl povolán na věčnost a je pochován na zdejším hřbitově.

Po mši svaté, prohlídce kostela a krátké ukázce varhanní hry jsme se všichni odebrali na oběd, jež potěšil nejen děti – smažený sýr s hranolkami anebo řízek s bramborem. J

Poté jsme navštívili Golčovu tvrz s výstavou a zvenku si prohlédli poněkud zchátralý starý a nový zámek. Velmi zajímavé bylo povídání a prohlídka židovské části města se synagogou. Později jsme se přemístili na hřbitov se starým kostelíkem sv. Markéty, jež slouží také jako obřadní síň pro pohřby. Tam jsme se potom také rozloučili a na slibovaný „barokní bonbónek“ – kapli sv. Jana Nepomuckého se jel podíval jen málokdo z nás. Většina totiž spontánně dala přednost kávě a zákusku v cukrárně na náměstí, kde jsme parkovali s našimi auty. Zmrzlina byla tou správnou a sladkou tečkou za naší farní poutí. J

Bohu díky za krásné počasí a za milé setkání. Byla to zas jedna z příležitostí pocítit Boží blízkost, svěřit Mu své úmysly a prosby za naše rodiny, nemocné a za celou farnost. Měli jsme možnost poučit se a dovědět zas něco nového a také sblížit se s ostatními farníky.

MR