Téma manželského společenství na 4.2.2023

Manželské setkání 4. 2. 2023

KARTA: Jakou pozornost věnuji svým dětem?

PŘEDSEVZETÍ: Udělám si zvláštní čas na jedno z nich a něco spolu podnikneme.

  1. Modlitba rodičů za děti – Kancionál 050 D

Nebeský Otče,
svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí.
Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony.

Prosíme, Pane, žehnej jim.
Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních.
Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele.
Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle.

Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností
a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti.

Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.

Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich Matka.
Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými, stálou ochránkyní
a veď je po cestách života do království věčného radování,
kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

Amen.

  1. Vzájemné sdílení – Jaký speciální čas jsem si udělal pro své dítě a co jsme spolu prožili?
  2. Zamyšlení a diskuse…
  3. Ostatní aktivity – poznávačka svatebních fotografií, „srdíčko na lednici“

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

  • Přinést s sebou svatební fotografii
  • Připravit si krátké povídání o tom, jak jsem se věnoval jednomu ze svých dětí
  • Popřemýšlet o kladných vlastnostech svého partnera (i svých farářů)

Přijďte, těšíme se. J

Karel a Marta Růžkovi