Pokojné spočinutí pátera Josefa Pecna v náručí Boží

 

Milí farníci,

dnes v noci nás náhle ale pokojně opustil náš drahý otec
Josef Pecen.

Vzpomeňme na něho v modlitbě s vděčností za vše požehnané a krásné, čím svůj i náš život naplnil a přejme jeho duši věčný pokoj a radost u Pána.

Pohřeb bude v sobotu 4.3. 2023 od 13,00 v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Jáhen Petr Trefil