Novinky z Výbuchu

 Bohoslužba za děti do dlaně – Antonínův Důl

Tradičně v listopadu se scházíme k hudebnímu doprovodu na mši svaté u kapličky Ke cti Panny Marie v Adole. Mše je věnována dětem, které zdravé být nemohou, a za děti které zemřely.  Tato akce pořádaná v rámci Celosvětového dne nedonošených dětí, je svým charakterem, návštěvností, atmosférou a příběhem velmi výjimečná. Většinou se vše odehrává v chladu a nečasu, u hlučné komunikace I. třídy HB-Jihlava – ale i tak to zde máme moc rádi. Zdejší kaple byla postavena v letech 2009 až 2010 jako poděkování za dar života a zdraví pro nedonošená dvojčata, rodinou Perničkových. Součástí jednoduché stavby je sloup se třemi špicemi, na jehož vrcholu je umístěn kříž. Před kaplí stojí kamenný kříž s tímto nápisem: „Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.“

Podzimní večer chval 2022

Podzimní večer chval byl v režii Jany Gašparové a Pavla Špindlera – s tématem „Já v Božím náručí“. Poslední večer chval s naší milou Maruškou Vejmělkovou (a jejím klavírem), které se posouvá jak v práci, tak v místě bydliště i života. Oživení večera přinesla Pavlínka Černá se svým saxofonem a Martin se svou novou aranží písně „Nade vší mocí“. Jedna z myšlenek  večera – stačí nepřekážet Bohu a on opravdu koná.

Adventní koncert v kostele sv. Ondřeje v Pohledu

Adventní dobu rok minulý prožil Výbuch nacvičováním koncertu ke znovuotevření  kostela sv. Ondřeje v Pohledu (oprava části oltáře). Na tuto slávu přišla do vymrzlého kostela 50-ka posluchačů, což bylo velmi milé. Maruška Vejmělková  napsala pro tento účel píseň – přímo pro kostel sv. Ondřeje – a byla to velká nádhera. Vstupné bylo věnováno na místní kostelíček. Přesto, že jsme byli všichni zmrzlí a hraní na nástroje nebylo jednoduché, koncert se vydařil a potěšil nás a doufám že i posluchače.

Vánoční koncert v Havlíčkově Brodě

Mezi adventním a vánočním koncertem bylo maličko času, nemohli jsme použít stejné písně, protože advent a vánoce – to je něco úplně jiného. Tak jsem rozmlouval s Bohem a říkal jsem mu – byl bych moc rád, aby toto vystoupení pro Broďáky bylo perfektní, nové, krásné a překvapivé – vymýšleli jsme různé aranže písní a těšil jsem se jaká to bude paráda… Člověk (já) míní, Pán Bůh mění. Jak jsem prosil, tak mi bylo dáno – koncert byl opravdu překvapivý. Zejména díky skutečnosti, že onemocnělo 10 zpěváků. A to je polovina sboru. A tak toto vystoupení bylo pro mě zejména lekcí pokory. Ale věříme, že i přesto jsme udělali radost těm, kteří na koncert přišli. Děkujeme.

Vánoční večírek Výbuch

…Ten je vždy za odměnu po celém roce práce. Letos jsme začali soutěžně-sportovně na turnaji v bowlingu, ve dvou věkových kategoriích staří/mladí. Letošní výherci: Sašík G, Tomáš N, Jana G,/Honzík N, Anička B, Kačka H. Po sportu a přechodu na faru si již tradičně rozdáváme dárky, píšeme vánoční vědomostní test, promítáme premiéru videa z výletu a užíváme dosyta dobrého jídla.

Postní večer chval 2022

Někdy na konci prosince po Vánočním koncertě se nás kapelník zeptal, kdo si vezme následující večer chval na starosti a to buď postní nebo velikonoční. Neváhal jsem a přihlásil se. Nějak to zapadalo do mého tehdejšího rozpoložení. Připravil jsem písně, které mám rád a byli vhodné do formátu večera. Bohužel byly téměř všechny nové. Rozeslal jsem texty, noty a nahrávky a hýčkal se nadějí, že máme k dispozici asi 10 zkoušek a tedy je zvládneme nacvičit. Naštěstí jsem na prvních dvou zkouškách chyběl, protože se mě následně donesly komentáře k výběru písní, které bych v prvopočátku asi neunesl. Také kolega Jirka – kytarista mne požádal, zda by v rámci svého studia, nemohl naše zpívání koncertně nahrát a vypracovat tak svoji ročníkovou práci. Kapelník to odsouhlasil a díky tomu jsme měli dvě nahrávané generální zkoušky. Vlastní trénink na večer chval byl také složitý, přicházeli totiž nový členové kapely a tento proces je stále živý. Obdivoval jsem kapelníka za jeho neustálé změny v aranži jednotlivých písní, neboť originály jsou převážně jen pro jeden sólový hlas a jednu kytaru. Zkrátka stále se experimentovalo až do generálek. Díky těmto nahrávkám jsme také měli skvělou zpětnou vazbu, co je a co není slyšet. I díky tomu jsme se krásně ukáznili. Jak říkal generál Kutuzov: „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Sám večer chval se vydařil. Chválit Pána s námi přišlo asi 40 věřících z různých denominací. Někteří zpívali s námi, jiní stáli v pozadí a chválili modlitbou a pohybem. Kromě poděkování Jirkovi Černému a Hilsongu za skvělé písně a všem Výbušákům za jejich nasazení, bych si přál větší účast našich vlastních farníků, pro které toto klanění a chválení uskutečňujeme.

Za Výbuch trianglista Honza Krýsa

 

Farní kavárna v Havlíčkově Brodě s Výbuchem

Tu neděli jsme hráli dětskou mši v HB (každou první neděli v měsíci). Pan farář byl na podání svatého přijímání sám. A tak jsme se dlouze ponořili do písně „Všichni jsme jedno tělo“ z mého pohledu se zvláštním působením Ducha Svatého, které možná některé posunula k možnosti navštívit „tu kavárnu“. Milé pozvání od Rádi Čapkové nadchlo další část kostela. A tak jsme mohli poprvé udělat službu naší farnosti ve farní kavárně, kterou už mnoho let vedou Petr a Liduška Blažkovi – je to jejich dlouhodobý projekt a za jejich výdrž a ochotu moc děkujeme. A vy jste „k nám“ do kavárny přišli …. A přišlo vás hodně. Děkujeme Vám za to. Dokořán otevřené dveře na faru a Honza Krýsa jako vítač a pomahač po schodech na faru,  Ženy Výbuchu starající se o velmi dobře sekci jídlo a pití, kuchaři v párkové sekci a uvítací drink pepsi s jahodou. Káva z Brazílie, čaj z Cejlonu, dobré buchty, brambůrky a jiné zásadní nezdravoty byly druhotnou záležitostí. Primár bylo sdílení, radost ze společenství a dlouhé rozhovory – někdy i s velkým překvapením prosbou a odpuštěním. Děkuju všem členům Výbuchu za jejich službu a děkuju vám všem, že jste přišli a podpořili nás. Bylo to moc milé. Děkujeme.

Za Výbuch Michal Topolovský