Noc kostelů 2023

Noc kostelů – akce, která je rok co rok stejná, a přece každoročně jiná. Letos proběhla v pátek 2. června 2023. U nás v Havlíčkově Brodě byl otevřen děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Vojtěcha i sv. Kateřiny a kaple Svatého Kříže v parku v blízkosti kostelíka Nejsvětější Trojice.

Každého návštěvníka láká něco jiného. Někdo je zvědavý, jak který kostel vypadá zevnitř, někdo přijde za kulturním programem a někdo hledá hlubší duchovní zážitek. Proto byla nabídka programu pestrá – u sv. Vojtěcha přednáška o historii kostela a prezentace křesťanského skautského oddílu Blesk, v kapli v parku studánka se „zázračnou“ vodou a výstavka biblických postaviček, komentované prohlídky věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, kvíz pro děti, varhanní hudba i zpěv, koncert kapely Výbuch i zajímavá přednáška o revitalizaci Smetanova náměstí.

Mše svatá sloužená panem děkanem Oldřichem Kučerou, krátká návštěva havlíčkobrodského starosty Zbyňka Stejskala i společná ekumenická modlitba se zástupci ostatních církví na náměstí u morového sloupu v nás upevnila hlavní myšlenku celé akce – umožnit široké veřejnosti setkání s křesťanstvím, a podpořila touhu po jednotě křesťanů i po spolupráci se zastupiteli Města Havlíčkův Brod.

Na závěr Noci kostelů byly v modlitbě předneseny Bohu prosby a další úmysly, které si mohli návštěvníci po celou dobu zapsat na lístečky v kostele.

Velké díky patří všem, kteří ochotně přiložili ruku k dílu a pomáhali s organizací této akce. A ještě větší poděkování těm, kteří nabídli své otevřené srdce příchozím návštěvníkům a zprostředkovali jim setkání s milujícím Bohem.

                 MR