Odpolední brigáda

Jednoho parného červencového odpoledne se na naší farní zahradě objevila
skupina mladých křesťanů nejrůznějších národností. Jednalo se o účastníky
mezinárodního letního tábora křesťanské církve Ježíše Krista Svatých posledních
dnů, který se letos konal v Koutech u Ledče nad Sázavou. Asi 150 mladých
z Čech, Slovenska, Chorvatska, Itálie, Španělska, Albánie i z Ameriky mělo
na tomto táboře kromě obvyklých činností také jeden den vyčleněný službě
pro druhé. V rámci toho kontaktovali oblastní charitu, aby nabídli svou pomoc
jako dobrovolníci. A tak se skupinka asi 30 lidí ocitla ve farnosti Havlíčkův Brod,
kde pomohla s úklidem farní zahrady a přípravou dřeva. Někteří z nich pracovali
také v kostele sv. Kateřiny. Díky jim všem za pomoc!