Ohlédnutí za farní poutí do Číhoště

Farní pouť do Číhoště

Za nemocné… za živou víru v našich rodinách… za naše kněze a celou naši farnost… za pronásledované křesťany… Tyto i mnoho dalších úmyslů a proseb jsme si nesli v srdci a vydali se s nimi jako každoročně na pouť do Číhoště.

Někteří vycházeli pěšky již ve 3 hodiny ráno z Havlíčkova Brodu, další poutníci se k nim přidali v 7 hodin ve Světlé nad Sázavou. Ostatní přijeli do Číhoště na kole nebo autem. Počasí bylo tu sobotu 9. září 2023 jak malované, sluníčko svítilo jako v létě a obloha bez mráčku.

Ve 13 hodin jsme se shromáždili v číhošťském kostele ke mši svaté. Bylo nás zde asi 50 a přinášeli jsme Pánu v prosbách i všechny ostatní havlíčkobrodské farníky, kteří zůstali doma. Mše svatá byla krásná, u oltáře všichni čtyři naši kněží – náš pan děkan P. Oldřich Kučera, výpomocní duchovní P. Stanislav Jílek a P. Jiří Vojtěch Černý i bývalý kaplan P. Petr Soukal, který v kázání přiblížil osobnost P. Josefa Toufara i číhošťský zázrak před více než 50 lety.

Poté následovalo občerstvení na farním dvoře a přátelské posezení. Ty objednané kuřecí řízky s chlebem a následná káva tvoří každoročně takovou příjemnou tečku za číhošťskou poutí. J Duchovně povzbuzeni a s radostí, že patříme do havlíčkobrodské farní rodiny, jsme se rozloučili a vydali na cestu domů.

MR