Ohlédnutí za farním dnem v sobotu 2.9.2023

Farní den

Poslední prázdninovou neděli byl na ranní mši sv. zcela zaplněný kostel. Myslím, že tak plný nebyl za celé prázdniny, ale jistě to tvrdit nemohu, protože jsem v Havlíčkově Brodě také o prázdninách pokaždé na nedělní mši svaté nebyla. Bylo znát, že se lidé vrátili ze svých prázdninových cest a děti se začaly chystat zpátky do školy. Přinesly si s sebou školní brašny, batohy a další pomůcky a na konci mše svaté dostaly požehnání s důkladným pokropením svěcenou vodou. J

Někteří pak dorazili  odpoledne na farní zahradu, kde připravili skauti program a ochotné farnice a farníci pohoštění. Zavítali mezi nás všichni naši kněží. Pak už jsme se všichni dobře bavili – kromě spousty jídla i pití bylo možné si zasportovat, získat tak razítko do kartičky a na závěr za všechny splněné úkoly dostat malou odměnu. Lukostřelbu, opičí dráhu, rozdělání ohně a airsoft si vyzkoušeli děti, mladí i dospělí, jak můžete vidět na fotkách. Díky skautům za organizaci a všem, kdo přispěli k dobré pohodě v našem farním společenství, a hlavně díky Bohu!

JS