Biblické hodiny

Biblické hodiny se konají každé úterý na faře v 19.00 po večerní mši svaté.