Modlitby matek

Logo modliteb matekNa počátku byly dvě babičky, Veronika a Sandra, které pocítily touhu více a odevzdaněji se modlit za své děti. Důvěra v Boží lásku a věrnost, naděje, vděčnost a odevzdání je cestou ke schopnosti odpouštět, radovat se a milovat své děti za všech okolností.
Uvědomujeme si, že děti nejsou naším vlastnictvím, ale velikým darem, který nám Bůh svěřil do opatrování. Papírová kolečka se jmény našich dětí odevzdáváme do košíčku, který symbolizuje Boží náruč. Víme, že Pán může vstoupit do života našich dětí a doplnit to, co jsme zanedbaly, narovnat vztahy, uzdravovat zranění. Našimi modlitbami a oběťmi otvíráme Pánu dveře a zveme Ho do všech situací , které v rodinách prožíváme.

Setkání

Na setkáních klademe na stůl a používáme:

  • KŘÍŽ – na připomínku našeho Spasitele
  • SVÍČKU – Ježíš je světlo světa
  • BIBLI – On je živé Slovo
  • Malý košík – do něj se ukládají kolečka se jmény našich dětí.

Na každém setkání se modlíme, aby Duch svatý vedl naše setkání, za ochranu před vším zlem, za odpuštění, za jednotu srdcí i myslí, za jednotu se všemi skupinkami hnutí Modliteb matek. Chválíme Boha, čteme z Písma, děkujeme za dar mateřství, lístečky se jmény dětí ukládáme do košíčku a v srdci je svěřujeme do Boží péče.

Čtyřikrát během roku prožíváme tzv. TRIDUUM, tři dny modliteb v kostele před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Tato setkání jsou vždy na plakátu ve vývěsce kostela Nanebevzetí Panny Marie a rádi uvítáme i ty , kteří na pravidelná modlitební setkání Modliteb matek během roku nechodí. Modlitebního Tridua se účastní také tatínkové ze skupinky Modliteb otců, kteří se v naší farnosti pravidelně schází. Na blížící se Triduum vás všechny srdečně zveme. Aktuální plakátek bude uveden též na stránkách farnosti.

Jsme modlitební společenství a nabízíme možnost modlit se i za vaše potřeby, hlavně za vaše děti pokud prožívají nějaké problémy.

Kontaktní osoba Modliteb matek pro Havlíčkův Brod:
Marie Topolovská
mobil: 721 023 769,
e-mail topolovska.marie@tiscali.cz