Rubrika Akce:

Velikonoce v naší farnosti

Milí farníci, zajisté i vás už napadla otázka, jak to bude letos s Velikonocemi u nás v Havlíčkově Brodě. Po dnešní poradě s panem farářem dáváme na vědomí následující informace. Neděle 5. dubna – Květná neděle nabídka adorace (avšak v kostele nesmí být naráz více než dva lidi), koordinátorkou je Jana Stará celý den bude kostel otevřený na mříž –…

Křížová cesta pro děti

Milí malí přátelé, paní katechetka Maruška Topolovská měla pro vás a vaše rodiny připravenou moc hezky zpracovanou křížovou cestu, kterou vzhledem k současné situaci nemůžeme projít společně v kostele, ani na poutním místě u Svaté Anny, jak bylo také plánováno, ale můžete si ji projít společně s vašimi rodiči doma nebo při soukromé procházce v přírodě. Tady jsou texty: …

Nedělní homilie a nedělní katechismus

V čase, kdy není možné, abychom se scházeli v kostele, přijměte alespoň zamyšlení nad textem nedělního evangelia o vzkříšení Lazara a další díl seriálu o Katechismu katolické církve. Přeji pěknou neděli!    

Nedělní zprávy

Tak jako minulý týden i tuto neděli nabízíme krátké farní zpravodajství. S přáním požehnané neděle Všichni vaši kněží  

Pastýřský list otce biskupa Jana Vokála

Pastýřský list královéhradeckého biskupa Jana Vokála ke konci postní doby Učme se milovat a objímat svůj kříž! Milovaní bratři a sestry v Kristu, křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho…

Křížová cesta u Svaté Anny

MIlí farníci, tento víkend měla proběhnout křížová cesta na poutním místě u Svaté Anny, ale i když nám to současná situace neumožňuje, jako zázrakem se do těch míst můžeme vydat alespoň díky jednomu překvapivému videu z Youtube, které objevila Evička Křížová, které tímto moc děkuji. Věřím, že potěší a osloví k rozjímání také vás:

Večerní zprávy naší farnosti

Milí farníci, protože zůstáváme v kontaktu zejména přes moderní technologie, připravili jsme pro vás sestřih zpráv, které se udály tento týden. Vysílání zpráv spustíme tuto neděli v 18:00. Vyprošujeme vám hodně sil do těchto dní a také Boží požehnání. Vaši kněží  

Malé zamyšlení Mons. Petra Piťhy

Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží… Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný… Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli…