Rubrika Akce:

Pozdrav z pouti – video

Milí farníci, na konci července jsem doprovázel pěší pouť řeholních sester. Budete-li chtít, můžete se podívat na krátké video, které zachycuje atmosféru i některé zážitky ze společného putování. Poznáte, kde jsme byli? Krásné prázdninové dny vám přeje P. Petr

Pouť u svaté Anny

Milí farníci, milí poutníci, srdečně vás zveme na pouť do kostela svaté Anny u Pohledu. Hostem hlavní poutní mše svaté bude novokněz P. Jakub Brabenec, který bude udílet novokněžské požehnání. S přáním požehnaných letních dní Vaši kněží

Prázdninové setkání manželů

V sobotu 25. července se uskuteční další setkání manželů z naší farnosti a okolí. Setkání začíná po mši svaté v 19:00 na faře v Havlíčkově Brodě. Setkání se tentokráte zúčastní i host: novokněz P. Jakub Brabenec, rodák z Hlinska, nyní působící jako farní vikář v Pardubicích. Těšíme se na vás!

Ohlédnutí za farní opékačkou – fotografie

Konec školního roku jsme s některými z vás prožili na farní zahradě. Využili jsme krásného počasí, pogratulovali přítomným Petrům a Petrám, opekli špekáčky, popovídali jsme si a někteří si dokonce zahráli vikingské šachy. Hezké chvíle z podvečerních hodin 30. června si můžete připomenout ve fotogalerii.

Pozvání na farní opékačku

Milí farníci, srdečně vás zveme na farní zahradu v úterý 30. června od 19:00 (po mši svaté). Bude příležitost vidět se, popovídat a opékat to, co si přinesete… Těšíme se na vás!

Farní dětské odpoledne 14. června

Navzdory bouřce a koronaviru jsme se konečně sešli s dětmi naší farnosti a jejich rodiči, abychom společně prožili pár hodin při společných zábavných úkolech a tvoření v prostorách fary i kostela. Dokonce jsme roztopili krb a opekli si buřty. Výsledná koláž na téma já a církev, co si do kostela „přináším“ a co si z něho můžu „odnést“…

Z Noci kostelů

Letošní program byl s ohledem na COVID19 značně zredukován, ale i přes jeho jednoduchost se večer vydařil. Děkujeme všem, kteří se zapojili do realizace i všem, kteří přišli. Jako každý rok, mi není dopřáno podívat se jinam mimo hlavní kostel, proto tyto řádky píšu zejména pod dojmem toho, co se odehrálo v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ti…