Galerie, video: První svaté přijímání

V neděli 14. června se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala slavnost, při které 11 dětí přijalo první svaté přijímání.  Mši celebroval otec Damián Kristián Vrchovský, který je zároveň vedl na náboženství, a doprovázela ji schola.

Foto: Kristina Kletečková