Pouť do Číhoště

Rozhodli jsme se prosit o milost pro nemocné. Od 20. srpna se budeme modlit novénu k Otci Josefu Toufarovi za všechny nemocné farníky.

Novéna k faráři Josefu Toufarovi

Vyvrcholením bude Cyklo a pěší pouť do Číhoště v sobotu 29. srpna. P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem zde bude sloužit Mši Svatou v 11:00 h a zároveň povede i naše cyklisty.

  • Cyklo pouť – předpokládaný výjezd v 7:30h od fary HB (HB-Číhošť-HB cca 62 km)
  • Pěší pouť – dva proudy
    • Proud 1 – odjezd vlakem z HB do Světlé n. Sázavou v 6:58h. Po příjezdu v 7:12h pěší pouť Světlá n.Sáz.-Číhošť-Leština (cca 18 km)
    • Proud 2 – odjezd vlakem z HB do Leštiny u Světlé v 8:54h. Po příjezdu v 9:26 pěší pouť Leština-Číhošť-Leština (cca 12 km)

Prosíme Vás každého, kdo se z jakýchkoliv příčin nemůžete zúčastnit pouti, abyste byli s námi spojeni ve společné modlitbě a pokud máte možnost přijet autem na Mši Svatou, určitě přijeďte.
Cca ve 12:30 se oba pěší proudy vypraví do Leštiny na vlakové spojení (14:32h odjezd směr HB – příjezd do HB v  15:06h). Naši cyklisté ve stejném čase vyjedou také zpět do HB.

Prosím zájemce, aby se přihlásili na e-mail janmas@centrum.cz nebo na telefon 607 982 778