Benefiční koncert

V sobotu 28. listopadu zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní tóny. Na benefičním koncertě, jehož výtěžek bude sloužit k hrazení nákladů spojených s provozem varhan, vystoupí kromě brodských varhaníků a varhanic také chrámový sbor. Na programu jsou díla od J. S. Bacha, A. Dvořáka, M. Duruflé, J. C. F. Fischera, M. A. Charpentiéra, J. L. Krebse, J. K. Kuchaře, H. Nibella, F. Schuberta, H. Purcella a  M. Regera. Začátek je naplánovaný na sobotní 16. hodinu.

Benefiční koncert