Roráty

Rorátní mše se v naší farnosti už staly nedílnou součástí předvánoční doby. Tato bohoslužba slavená v časných ranních hodinách má původ až ve 14. století, kdy tehdejší panovník Karel IV. nechal sloužit mše věnované Panně Marii. Samotné slovo rorate pochází z latinského „rosu dejte“.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme letos slavit roráty v sobotu před třetí a čtvrtou nedělí adventní. Mše začnou vždy v 7 hodin ráno a hlavním tématem bude Boží milosrdenství. Po skončení jste všichni srdečně zváni na faru na společnou snídani.

Plakát