Postřeh z diecézního setkání dětí v Hradci Králové

Předposlední květnovou sobotu se 8 dětí a 2 dospělí z farností Havlíčkův Brod a Lučice společně vypravili na diecézní setkání dětí v Hradci Králové. Tématem celého setkání byla doba osvícenství a ctnosti vedoucí k pravému světlu a pramenící z pravého světla, kterým je Ježíš Kristus:

VÍRA – NADĚJE – LÁSKA – MÍRNOST – MOUDROST – SPRAVEDLNOST – STATEČNOST

Na děti čekal bohatý program v prostorách celého Nového Adalbertina.

Naše skupinka sice stihla projít jen asi polovinu připravených stanovišť a aktivit, ale myslím, že i tak jsme byli naplnění více než dost.

Asi největším zážitkem byla výroba modelu horkovzdušného balónu, který si mohla každá skupinka zhotovit podle svých vlastních představ. Velice se nám také líbily židovské tance, které jsme se mohli naučit na stanovišti “víra”.

Přede mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie s otcem biskupem Janem Vokálem, si děti mohly po krátké katechezi Marie Zimmermannové připomenout vlastní křest, a to že od křtu žijí ve světle Kristově, což si mohly připomenout symbolickým zapálením svých svící od paškálu. Mše svatá tedy začínala se stovkami malých zařících plamínků v rukou i těch nejmenších.

Kéž jim v srdcích tento plamen a světlo září po celý jejich život a jednou, dá-li Pán, ho předají zase dalším.