Benefiční koncert

varhany_navrh2Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod a přátelé varhan a liturgické hudby srdečně zvou na benefiční koncert, který se koná v neděli 9. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazní na něm skladby nejenom pro varhany od J.S. Bacha, Césara Francka a dalších, ale také několik méně známých žalmů a liturgických zpěvů. Koncert začne v 16.00, hrát budou brodští varhaníci a jejich hosté. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan.

Podrobný program je k dispozici zde.