Bohoslužba za děti do dlaně

bohosluzba_za_deti_do_dlane_2016Bohoslužba za „Děti do dlaně“ se uskuteční ve čtvrtek 17. 11. 2016 ve 14:30 v kapličce Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole.

Narození dítěte je zázrak, dar a naděje vtělená do přicházejícího človíčka. Medicína současnosti umí za pomoci dokonalé techniky pomoci i dětem, které by před pár desítkami
let byly odsouzené k úmrtí. Hranice, kdy je schopen nezralý človíček přežít a žít dále je posouvána stále do nižších týdnů gestačního věku.

V souvislosti s tím se objevuje množství etických otazníků a nejistoty. V každém případě se rodí a je člověkem ze své podstaty bez ohledu na 500 či 700 g své váhy. V současné době miminka, která schováme do dlaně, většinou přežívají. Tak jak se zlepšují možnosti léčebné péče, zlepšuje se i vyhlídka na život bez omezení a handicapů.

Pacientská skupina nedonošených dětí a zachráněných těžce nemocných novorozenců se vyčlenila zponenáhlu i tak, jak počet přežívajících miminek roste. /v současnosti jde o více než 8 % dětí nízké porodní hmotnosti/ Problém nemocného nebo nedonošeného novorozence je problémem více než 10 000 rodin ročně. Situace je obdobná v celé Evropě i ve světě – ročně se rodí kolem 16 milionů nedonošených dětí. Proto byl 17. listopad vyhlášen celosvětovým dnem předčasně narozených dětí. K dětem do dlaně patří rodiče, kteří byli při předčasném porodu dítěte psychicky traumatizováni. Pro rodiče je péče o těžce nezralé nebo závažně nemocné dítě je péčí intenzivní a mnohaletou…

Novorozené dítě vstupuje do vztahů k rodině a okolí, dozrává do vztahu k sobě a hodnotám
univerzálně lidským a člověka přesahujícím. Bohoslužba, věnovaná nedonošeným dětem a jejich rodičům je připomínkou všech rozměrů života člověka. Protože bez síly vzájemné mezilidské pomoci a někdy i pomoci osudu péče dlouhodobě vyčerpává, vede k slzám, narušeným vztahům a bolesti.

Je věnována všem, kteří provázejí dítě od okamžiku předčasného porodu až po roky dalšího vývoje a jsou průvodci rodičů na jejich cestě nejistoty, obav i radosti.

Je prosbou za sestry a lékaře, aby měli sílu, moudrost a odvahu nacházet stále nové cesty odborné a laskavé pomoci nemocným maličkým a jejich rodičům.

Je prosbou za rodiče, kteří přijali dítě v jeho nemoci a vedou jej životem.

Je díkem za každé zachráněné dítě a za dar života. Je věnována i dětem, které zdravé být nemohou.

Je vzpomínkou na děti, které při porodu a po porodu zemřely a jejich rodičům, kteří tuto bolest nesou celým životem.

Je díkem za děti, které běží dál životem ve zdraví.

Bohoslužbu za „děti do dlaně“ slouží Opat Želivského Kláštera O. J. J. Šimek

Přijměte pozvání
Nemocnice Havl. Brod. – Dětské odd. a Oblastní Charita Havl. Brod