Diecézní setkání mládeže

Diecézní setkání mládeže se už stalo nedílnou součástí postní doby jako oslava světového dne mládeže. Letošní rok se setkání uskuteční v sobotu 8. dubna. Na účastníky toho opět čeká spousta – dopoledne společný program ve filharmonii na Eliščině nábřeží a odpoledne skupinky na Biskupském gymnáziu a královéhradeckém biskupství. Tečkou za celým programem bude modlitba růžence a mše svatá v katedrále svatého Ducha v 15.00.

Z Havlíčkova Brodu bude vyjíždět společný autobus v 6.20. Prosíme všechny, kteří by se chtěli připojit, aby do úterý 4. března napsali na mail jiri.kletecka@gmail.com.