Křížová cesta na Velký pátek

Málokdo ví, že tři kříže a pojem Kalvárie v parku Budoucnost znamenají něco víc. Ale co tedy vlastně? Je tomu už opravdu dávno, co se v Havlíčkově Brodě šla Křížová cesta parkem. A právě pro tento účel byla Kalvárie v parku a poslední dochovaná kaplička, určeny. Křížové cesty se tu pravidelně konali do poloviny 19. století.

Původní Křížová cesta vedla od kostela Nejsvětější Trojice a dále kolem kaple Svatého Kříže a zaniklého Pabouskova statku. Právě kolem kaple Svatého Kříže kolují pověsti, že zde vyrostl tulipán se třemi květy u zázračné studánky se třemi prameny. Voda ze studánky uzdravila slepou mlynářku z nedalekého mlýna a místo se tak stalo vyhlášeným poutním místem se „zázračnou vodou“.

Samotná Křížová cesta končila na vrcholu Kalvárie se vztyčenými třemi kříži. Původně byl tento vrchol ještě o kilometr dále směrem na severovýchod, než stojí dnes. A co poslední dochovaná kaplička? Kaplička sloužila jako páté zastavení, kdy Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést jeho kříž. A tak jsme se rozhodli také pomoci navrátit tradici Křížové cesty v parku Budoucnost.

Právě na Velký pátek, 14. dubna, od 15 hodin se bude konat Křížová cesta, která povede podobnou trasou, jako kdysi. Začátek bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie, odkud poté bude pokračovat dál ke kostelu Nejsvětější Trojice, kapli Svatého Kříže, kapličce v parku, vrcholu Kalvárie a konec bude i sochy Karla Havlíčka Borovského.

Rád bych vás tedy pozval na tuto neobyčejnou cestu. Budeme jedině rádi, když se k nám připojíte.

Jaroslav Čížek