První svaté přijímání

Jako farník bych chtěl vyjádřit svoji radost z toho, že naše farní společenství se 28. května rozrostlo o 9 mladých srdcí, které s námi vytváří společenství při stolu Páně. Krásně to vystihuje latinský výraz communio, který se pro svátost Eucharistie používá a znamená sdílení společného.

Jako rodič jednoho z dětí, které letos poprvé přijaly Krista v Eucharistii, bych tímto chtěl moc poděkovat všem, kteří se v naší farnosti věnují dětem a každý svým dílem jim pomáhá k Ježíši najít svou vlastní cestu.

Zvláštní poděkování pak patří paní katechetce Marii Topolovské, za její obětavost a laskavou péči, kterou našim malým farníkům věnuje nejen při hodinách náboženství.

Kompletní fotogalerii z prvního svatého přijímání i s možností objednání jednotlivých fotografií naleznete na webových stránkách fotografa Vladimíra Kunce.