Svatoanenská pouť u Pohledu

Římskokatolická farnost Pohled srdečně zve na svatoanenské poutní slavnosti. Ty budou probíhat během tohoto týdne a hlavní program se uskuteční v kostele svaté Anny u Pohledu a v kostele svatého Ondřeje, apoštola v Pohledu.

V kostele u svaté Anny začnou slavnosti ve středu 26. července ráno, od 9.00 bude probíhat modlitba loretánských litanií a poté bude odsloužena mše svatá. Program bude pokračovat odpoledne od 16.00 pobožností křížové cesty a mší svatou.

V sobotu pak od 14.00 zahraje v pohledském kostele svatého Ondřeje Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR a varhaník František Petr.

Poutní slavnosti budou pokračovat i v neděli. Program bude zahájen v kostele svaté Anny v 7.00 modlitbou růžence, poté budou následovat tři mše svaté v 7.30, 9.00 a 10:30. Odpoledne se dění přesune opět do Pohledu, kde bude odsloužena slavnostní mše Tridentská a poté bude uděleno svátostné požehnání.

Podrobný program je možné nalézt v tomto odkazu