Svatoanenská pouť u Pohledu

Římskokatolická farnost Pohled srdečně zve na svatoanenské poutní slavnosti. Ty budou probíhat v předposledním červencovém týdnu a hlavní program se uskuteční v kostele svaté Anny u Pohledu a v kostele svatého Ondřeje, apoštola v Pohledu.

V kostele u svaté Anny začnou slavnosti ve čtvrtek 26. července ráno, od 9.00 bude probíhat modlitba loretánských litanií a poté bude odsloužena mše svatá. Program bude pokračovat odpoledne od 16.00 pobožností křížové cesty a mší svatou.

Poutní slavnosti budou pokračovat i v neděli. Program bude zahájen v kostele svaté Anny v 7.00 modlitbou růžence, poté budou následovat tři mše svaté v 7.30, 9.00 a 10:30. Poslední mše bude i s novokněžským požehnáním P. Petra Zadiny. Odpoledne se pak dění přesune do pohledského kostela svatého Ondřeje, kde bude ve 14.00 odsloužena slavnostní mše tridentská a po ní bude uděleno svátostné požehnání Te Deum.

Podrobný program je možné nalézt pod tímto odkazem