Výbušný rok 2018: Kapela, která nekoncertuje, ale doprovází

Jsme křesťanská kapela (Výbuch) a ztotožňuje se s heslem: Kdo zpívá, dvakrát se modlí. Je nás víc než dvacet, scházíme se již osmým rokem každý pátek na zkouškách a již čtvrtým rokem doprovázíme dětskou mši svatou, která je každou první neděli v měsíci v havlíčkobrodském kostele Nanebevzetí Panny Marie při „deváté“.

Mnohé písně vybízejí k zamyšlení, k adoraci, či k meditaci. Své uplatnění tak nachází při Večerech chval, které se v naší farnosti konají dvakrát do roka. Večery chval si již našli své příznivce a každý z nich preferuje něco jiného. Někdo si rád společně s námi zazpívá, jiný zase vyhledává spíše přítmí a ticho, protože preferuje modlitbu. Většina přítomných ráda využije možnost napsat svou prosbu, díky či trápení na papírek. Tyto prosby jsou pak přečteny a společně se za ně modlíme. Večery chval, kde je nejdůležitější Ježíš uprostřed nás. S Ním může každý sám, nebo společně s ostatními, mluvit, rozjímat, a to i v dnešní uspěchané době, kdy lidé s obtížemi hledají chvíli sami pro sebe, své blízké a nakonec i pro rozhovor s Bohem. Na Večeru chval ta možnost je a záleží jen na každém z nás, jak hodinu určenou pro Boha využije. Moc hezky si v tomto ohledu počínali mladí lidé při vikariátním setkání mládeže v Havlíčkově Brodě. Velmi tichý pohyb po kostele nikoho nerušil, a tak se mnoho mladých postupně přesunulo až k hlavnímu oltáři, kde klečeli, stáli či seděli, sami nebo držíce se za ruce, blízko k Němu, s nímž hovořili. Toto setkání, které dokázalo zaplnit kostel mladými lidmi, nás utvrdilo v tom, že to, co děláme, má smysl.

Podobný pocit jsme zažili i v Pardubicích na dvoudenním Celostátním setkání Matek modlících se za děti, které jsme doprovázeli hudbou i zpěvem. Dorazilo na sedm set matek, které byly neskutečně vstřícné, disciplinované, milé, ohleduplné, plačící, příjemné, přející i tolerantní a především zpívající. Přezpívali jsme přes sedmdesát písní a většinu z nich spolu s matkami. Je krásné slyšet zpěv z hlediště, zvlášť když stojíte na jevišti a máte trému. Díky matkám naše prvotní nejistota opadla a my se stali jejich součástí. Toto setkání vystihuje nejlépe slovo „souznění“. Každý, kdo se ho zúčastnil, ať už šlo o matky, miminka, kapelu, zvukaře, kněží nebo ministranty, se tam cítil velmi dobře. Jistě tomu pomohly i přednášky, svědectví, která byla velmi emotivní a obdivuhodná, ale také mše svaté a promluvy kněží i pana biskupa. A nám se opět potvrdila jedna důležitá věc – síla modlitby. A co je víc? Přece síla společné modlitby!

Kapela Výbuch tu chce být především pro havlíčkobrodskou farnost, a to i přesto, že většina členů do ní z hlediska svého bydliště nepatří. To ale nemění nic na tom, že velká část z nich v ní od malička vyrůstala a je její součástí. Těší nás v ní působit a přispívat hřivnami, které nám sám Bůh dal. Snažíme se je rozmnožit ve prospěch všech a k oslavě Boha.

Rádi vystupujeme i na tradičních akcích mimo naši havlíčkobrodskou farnost. Každoročně například doprovázíme mši svatou za děti do dlaně slouženou u kapličky v Antonínově Dole nebo poutní mše svaté u svaté Anny v Pohledu a kapličky svatého Václava v Petrkově .
Chceme naplňovat také evangelizační část naší víry, a proto jsme letos poprvé navštívili pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných a zazpívali jim několik vánočních písní. Nemocní tak mohli prožít vánoční svátky trochu jinak a zazpívat si spolu s námi. K evangelizaci přispíváme i aktivní účastí na Noci kostelů v Havlíčkově Brodě, kde vystupujeme s několika písněmi a snažíme se o rozbití mýtu, že víra je jen přežitek a kostel navštěvuje jen pár babiček. Chceme, aby se zde návštěvníci cítili dobře a byli tak otevřeni vanutí Ducha svatého.

Naši celoroční činnost a každopáteční zkoušky jsou někdy náročnou službou, a jak říká náš kapelník, musíme být k sobě tolerantní a milosrdní, neboť jsme společenstvím mnoha výrazných a velmi rozličných osobností. Proto se každý rok odměňujeme společným několikadenním výletem. V roce 2018 jsme navštívili Adršpašsko-Teplické skály. Výlety mezi skalami i lezení po nich, poznávání okolí, např. lvice, skupiny slonů, starosty, milenců i dalších bylo příjemnějším než poznávání not či pomlk a hlasových poloh. Na každé akci se setkáváme se spoustou nových lidí a tady to byl Einstein, velmi vstřícný průvodce, nebo pán, u kterého jsme byli ubytováni a který netušil, kdo jsme, a i přesto nám řekl, že se s námi cítí velmi dobře. Příjemní byli i broumovští farníci v čele s panem farářem, který byl nadšený z našeho bubnovacího žalmu. Cítili jsme, jak tato farnost úžasně funguje, jak je stmelená a jak ráda pomáhá sociálně slabším. I proto nám zde bylo velmi dobře.

Nyní otevíráme nový rok a těšíme se na skvělé zážitky, které nám přinese. Těšíme se hlavně na setkávání s vámi. Kdo má chuť se s námi scházet, tak napiš na : vybuch@googlegroups.com