Postní duchovní obnova – ohlédnutí

V slunečném sobotním odpoledni jsme měli možnost prožít postní duchovní obnovu.  Mnoho farníků si nenechalo ujít příležitost postního ztišení a zamyšlení nad slovy Ježíše na kříži.

Otec Jiří Heblt z Chrudimi začal setkání modlitbou, vzpomněli jsme na rodinné příslušníky a další, kteří se obnovy nemohli zúčastnit. V přednáškách se táhla neviditelná niť-utrpení Ježíše a utrpení naše. Otec Jiří zdůraznil, že každý máme nějaký kříž, tedy těžké situace, které prožíváme.  Máme se pokoušet běžnými prostředky náš problém vyřešit, např. když jsme nemocní, máme navštěvovat lékaře a užívat léky.  Kříž, který nelze  změnit, se máme učit nést.  Měli bychom se pokoušet trpět trpělivě a hledat pokoj. Ježíšova slova na kříži otec Jiří shrnul, do kategorií Ježíš trpěl, modlil se, miloval (viz obrázek).  Po zamyšlení otce nad Ježíšovými slovy jsme se mohli zamyslet nad svým životem a odpovědět si – jak jsem na tom s nesením svého kříže, s přijímáním a  odpuštěním lidem ve svém okolí. Po přednáškách následovala mše svatá, celebrovaná otcem Jiřím. Na otci se mi líbilo, že v přednáškách a v diskusi po mši svaté,  mluvil s moudrostí, a neměl zaručené odpovědi.

Pro mě osobně byla postní duchovní obnova darem díky dobře zvolenému času (obnova nezaplnila celý den), možnosti ztišení v osobní modlitbě ve farní kapli a v kostele, možnosti zpovědi, společenství s ostatními a díky výbornému občerstvení.

Svět se skládá ze samých protikladů, ale nakonec zůstane jen láska.

(svatá Terezie Benedikta od Kříže)

Za článek děkujeme Lucii Soškové.