Zážitek z farní pouti k Nanebevzetí Panny Marie

Jako každý rok, byla i ta letošní farní pouť krásná a požehnaná. Velký dík patří všem, kdo ji připravovali, kdo přinesli něco k snědku i všem, kdo přišli a pobyli pospolu. Děti to umí tak nějak automaticky samy a nás dospělé je k tomu potřeba čas od času nějak popostrčit. Bohu díky i za tuto příležitost.

Z té letošní pouti jsem odcházel s moc hezkým pocitem radosti a to jsem netušil, že na mě čeká ještě jedno nečekané obdarování. P. Josef Pecen si totiž na faře zapomněl svůj batoh, tak jsem mu ho nesl domů do domova důchodců. Původně jsem měl v plánu se jen otočit ve dveřích, předat batoh a pádit domů chystat věci na dovolenou, protože nad ránem jedeme s rodinou k moři.

Otec Josef ale povídá, „však si Petře sedni…“ Mám, nemám? Ale cosi mi říká, že mám. Tak usedám a otec Josef mi s radostí a dojetím povídá, že dnešní slavnost prožil moc hezky, a že celou mši svatou prožil ve vzpomínkách, jaké to bylo, když do našeho kostela chodil jako malý kluk cestou do školy a ze školy. „Neměl jsem život lehký, ale s Její přímluvou se to všechno dalo zvládnout, i to, s čím jsem v životě vůbec nepočítal“, řekl. A to povídání s otcem Josefem, který dojatě vyprávěl a měl radost z dnešního dne, a kterého občas doprovázím v DD Reynkova při bohoslužbě a vidím s jakou radostí až dojetím slaví oběť mše svaté, pro mě osobně bylo tou největší radostí dnešního dne, která zakončila krásný den s farníky, se kterými byla radost být u stolu Páně i u stolu agapé na faře. Děkuji schóĺičce za krásný hudební doprovod i Karlovi Růžkovi za jeho muzicírování na faře s akordeónem. Děkuji vám všem a Panně Marii za dnešní sváteční den.

Kéž častěji dokážeme naslouchat Božímu hlasu udělat něco, s čím nepočítáme a změnit své plány a někdy se někde zdržet, i když máme pocit, že je toho tolik, co ještě musíme stihnout. Budeme možná překvapeni, co objevíme, jako dnes já u otce Josefa, který mi zároveň dal jedno důležité ponaučení ze své životní zkušenosti : „Maria nás provází a přimlouvá se za nás i tehdy, když máme pocit, že se nám v životě zrovna něco nedaří a její přímluvná modlitba nám pomůže všechno zvládnout, možná ne podle našich představ, ale podle vůle Boží“…