Adventní duchovní obnova

Pojďme se společně ztišit a připravit na příchod našeho Pána. Duchovní obnova v naší farnosti proběhne v pátek 6. a v sobotu 7. prosince 2019. Vzácným hostem bude P. Jan Paseka, generální vikář naší diecéze. Program je na plakátku níže.