Možnost nedělní adorace

Vzhledem k omezením, která neumožňují konání nedělní bohoslužby, vás, milí farníci, informujeme o možnosti adorace v neděli 15. března.

Nedělní adorace musí splňovat tato kritéria, která prosíme respektujte:

  • Počet lidí v kostele nesmí přesáhnout deset osob.
  • Za každou hodinu adorace bude zodpovědný dobrovolník z řad farníků.
  • Tabulka uvedená níže se bude postupně aktualizovat.
  • Máte-li zájem přijít, můžete si ověřit, zda je ještě místo.
Čas Zodpovědná osoba Kontakt Stav obsazenosti
10:00-11:00 Marie Topolovská 721 023 769 ?
11:00-12:00 Jana Stará 605 412 587 ?
12:00-13:00 Ludmila Beránková 603 723 065 ?
13:00-14:00 Radka Čapková 725 574 875 ?
15:00-16:00 Eva Pokorná 777 636 039 ?
16:00-17:00 Ludmila Blažková 731 016 343 ?