Pozdrav z farní kavárny – podpora Mary’s Meals

Milí farníci,

i když je v posledních týdnech farní kavárna uzavřena, přesto tým kavárníků nezahálel.
Z dobrovolných darů, které návštěvníci dávají ve f. kavárně do kasičky, jsme část financí dali p. Kučerovi na spotřebované energie a topení.
Dále zbyla ještě částka, která byla určena na nákup surovin či jiných potřeb, ale nebyla využita. Jednalo se o 2400 Kč.
Společně jsme se domluvili, že z těchto vybraných peněz podpoříme projekt Mary´s Meals – Mariiny pokrmy. Částku jsme navýšili darem a na účet Mary’s Meals jsme odeslali 3000 Kč.

Jedná se o mezinárodní hnutí založené na křesťanských základech. Poskytuje dětem každý den vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání. 459 Kč stačí na stravu pro jedno dítě na celý školní rok. Díky dárcům může Mary´s Meals nyní sytit nutričně vyváženým jídlem okolo 1,5 milionu dětí ve školách v 18 nejchudších zemích světa. Pro některé děti je to jediné jídlo během dne, co dostanou. Také rodiče děti rádi pošlou do školy, když vědí, že zde dostanou jídlo. Jedno souvisí s druhým. Suroviny na přípravu jídla se nakupují převážně od místních farmářů, to pomáhá místní komunitě i ekonomice. Práce okolo přípravy jídla a úklidu je zcela v režii dobrovolníků z místních komunit, ti se pravidelně střídají. Hnutí je založeno především na práci dobrovolníků a to jak na straně dárců, tak i příjemců. Garantuje, že 93 % z finančních darů se dostane k dětem formou stravy.

O tomto projektu a cestu k němu líčí zakladatel Magnus MacFarlane- Barrow v knize „Bouda, která krmí milion dětí „. Sám říká, že toto dílo je ovoce z Medžugorje.
V budoucnu bychom chtěli v této podpoře pokračovat.

Už nyní se těšíme na společné setkávání v naší kavárně na faře.
Ludmila Blažková / za ostatní kavárníky/